ANTECHAMBER
– PROJEKT(RUM) FOR TEGNING OG ANDRE UNDERSØGELSER

An antechamber (also known as an anteroom or ante-room) is a smaller room or vestibule serving as an entryway into a larger one. (Wikipedia)

Antechamber åbnede som værksteds – og udstillingsprojekt med fysisk rum i januar 2012 på Strandlodsvej 9f på Amager i København med et udtrykt ønske om at undersøge den kunstneriske proces og alle dens afskygninger fra udøvende kunstneres perspektiv – og udfordre den frihed og de begrænsninger dette perspektiv nødvendigvis måtte medbringe. Siden har Antechamber udforsket det kunstneriske output gennem forlagsvirksomhed, gæstespil (udstillinger i andres regi), og senest med undesøgelsen af Antechamber som netbaseret platform.

Antechamber uden fast fysisk tilholdssted betyder en inversion af de hidtidige forhold. Fra at værkerne indgår i en specifik og insisterende rumlighed, vender Antechamber sig selv på vrangen, og lader projekterne bestemme rummet i en række pop-up udstillinger og arrangementer, hvor rumligheder opstøves og benyttes efter behov.

Antechamber fungerer i dag som en platform med udstillinger, atelierarbejde og kunstneriske eksperimenter, hamstring af materiale og litteratur, forlagsvirksomhed, samtale og konfabulation.

Antechamber – Projekt(rum) for Tegning og Andre Undersøgelser er et kunstnerdrevet projekt initieret af Jeanette Sætre Rafn (NO) og Hilda Ekeroth (SE).

ANTECHAMBER
– PROJECT (SPACE) FOR DRAWING AND OTHER RESEARCH

Antechamber was launched as a studio – and exhibition project with physical space in January 2012 at Strandlodsvej 9f on Amager in Copenhagen with an expressed desire to explore the artistic process in all its forms from an active contemporary artist’s perspective – and challenge the potential and the limitations this perspective necessarily conduces. From the onset Antechamber has explored a wide range of artistic outputs through publishing, guest performances (shows under others auspices), and most recently with the investigation of Antechamber as an internet-based platform.

Being without a fixed physical space means an inversion of Antechambers previous conditions. From having a very specific and insisting spaciality for the artist to work with and against, Antechamber turns itself inside-out, and will in a series of pop-up exhibitions and projects let the work decide the space – and track down and take into use spaces and surroundings according to the different initiatives needs and wants.

Today Antechamber functions as a platform with exhibitions, studio work and artistic experiments, the hoarding of material and literature, self-publishing, conversation and confabulation.

Antechamber – Project (Space) for Drawing and Other Research is an artist-run project initiated by Jeanette Sætre Rafn (NO) and Hilda Ekeroth (SE).

Projektet er støttet af Statens Kunstråd, København Kommunes Billedkunstudvalg og Stiftelsen Clara Lachmanns Fond