First Fridays 7/9

Movie Night

kl. 19.00

Agnes Martin: With My Back to the World

Vært: Andrea Lind-Valdan

Filmintroduktion.

“When I first made a grid I happened to be thinking of the innocence of trees and then a grid came into my mind and I thought it represented innocence, and I still do, and so I painted it and then I was satisfied. I thought, this is my vision.”

Disse grids, som Martin er kendt for, gav hende en mulighed for at arbejde med menneskets perceptionsevne, uden et objekt. Emnet var frigørelsen af sindet og hendes kunstneriske dagsorden transcenderede materialerne ind i en filosofi om bevidsthed og værdsættelsen af abstrakte emotioner. Komposition var et redskab til at skabe mentalt rum. Hun var optaget af perfektion – en tilstand naturen tenderer, men aldrig opnår: Perfektion er en sindstilstand, en bevidsthed om perceptionen af skønhed.

Martin differentierede mellem ideer og inspiration. Hun var modstander af intellektuel kunst og mente, at alle var i stand til at opleve skønhed, eller følelsen af lykke uden konkret årsag, som for eksempel hvis man lige er vågnet fra nattens søvn og er glad. De abstrakte emotioner, det ubekymrede sind og inspirationen der kan entrere det tomme sind.

I forbindelse med en fælles udstilling med sin gode ven, Richard Tuttle, i 1998 sagde Martin:

”I couldn’t tell you, what Richard’s work is about, but I understand the lightness”

Med denne tilgang til Martins værker, vil Andrea Lind-Valdan forsøge at uddybe Martins filosofi yderligere, blandt andet ved oplæsning af et udvalg af Martins egne tekster, før filmen vises. Filmen følger Martins pensel over lærredet, når hun maler. Man får indblik i, hvor stort udregningsarbejdet for hvert maleris udførelse er, og man hører Agnes Martin fortælle om sig selv, sin historie og sin forholdsvis langsommelige udvikling til en af de mest succesfulde kunstnere i sidste århundrede. Agnes Martin blev født i 1912 og døde i 2004, 92 år gammel.

Andrea Lind Valdan (DK) 1985 dimmiterede fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2011. For mere om hendes arbejde: http://www.andrealindvaldan.dk/